Priser

För de flesta tjänster Jultorpet Trädgård erbjuder tas ett grundpris per arbetstillfälle/dag plus ett timpris.

Timpriset ligger alltid på 450 kr/timme.

Grundpriset varierar något beroende på resavstånd från Jultorpet till arbetsplatsen:

200 kr vid upp till ca 3 mil enkel resa
(t ex Heby, Morgongåva, Järlåsa med omnejd)

300 kr vid ca 3 - 4 mil enkel resa
(t ex Sala, Fjärdhundra med omnejd)

400 kr vid ca 4 - 6 mil enkel resa
(t ex Uppsala, Enköping, Örsundsbro, Östervåla med omnejd)

Vid längre resavstånd 100 kr per ytterligare mil enkel resa.

Eftersom det oftast är mycket svårt att bedöma hur lång tid ett arbete kommer att ta så sätts helst inget fast pris i förväg, jag tar betalt för de timmar jag jobbar.
Många gånger går det förstås bra att sätta en gräns i förväg. Arbetet avslutas då på bästa sätt när den tid vi kommit överens om uppnåtts.

 


Vid planering och ritning av hel eller delar av trädgård sätts pris beroende på ytans storlek, arbetets omfattning osv. Mer information om pris och arbetets utförande ges vid/efter ett första besök med bedömning av platsens förutsättningar och diskussion om önskemål mm.

Från ca 1000 kr för en mindre rabatt och uppåt.

 


Bortkörning av ris efter beskärning 300 kr/lass vid upp till ca 3 mil.

Gräsklippning med vår klippare 500 kr/timme.

 


Betalning

Efter utfört arbete skickas faktura som vanligtvis ska betalas inom 15 dagar.
Betalning görs till Plus- eller Bankgiro, ej kontant betalning.

 

Alla priser på sidan är inkl. moms.

 

*** HUS-tjänster/ROT ***

Du vet väl att en del av de tjänster Jultorpet Trädgård erbjuder räknas som "HUS-tjänster" och ger rätt till skattereduktion?
Dit räknas bl a ogräsrensning, krattning och klippning av buskar och häckar och numer även beskärning av fruktträd.

Från 1 juli 2009 kan du få halva priset på arbetskostnaden avdraget direkt på fakturan!

 

Krav för rutavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.

Rutavdrag ges för

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida!